СИНПИ организира конференция на тема „Югоизточна Европа пред нови геополитически и икономически предизвикателства: Времена за промяна и нова регионална политика и стратегия”

СИНПИ организира конференция на тема „Югоизточна Европа пред нови геополитически и икономически предизвикателства: Времена за промяна и нова регионална политика и стратегия”

Conference of SINPI “Southeastern Europe – in the face of new geopolitical and economic challenges: Times for Change and a New Regional Policy and Strategy”

Стратегическият институт за национални политики и идеи организира конференция на тема „Югоизточна Европа пред нови геополитически и икономически предизвикателства: Времена за промяна и нова регионална политика и стратегия”.

Предварителна програма:

  • Първи пленарен доклад
  • Втори пленарен доклад
  • Отворен дебат
  • Първи панел: Каква Югоизточна Европа – след изборите за Европейски парламент?
  • Втори панел: Геополитически предизвикателства пред Югоизточна Европа
  • Трети панел: Икономически предизвикателства пред Югоизточна Европа
  • Заключително заседание и бележки: Изводи и политики за една нова регионална политика и стратегия за икономическо възраждане на Югоизточна Европа

Затвори менюто