Стратегическият институт за национални политики и идеи е юридическо лице с нестопанска цел.

СИНПИ е основан по идея на д-р Калоян Паргов, проф. Димитър М. Иванов, Чавдар Минчев и Елка Теохарова.

На 6 юни 2022 г. в София началото на проекта, като негови учредители, поставиха:

проф. д-р Боян Дуранкев

Валентин Николов

проф. д-р Ваня Добрева

чл. кор. акад. д.ф.н. Васил Проданов

акад. Васил Сгурев

Веселин Благоев

Димитър Пенков

доц д-р Димитър Генчев

Дора Янкова

проф. д-р арх. Иван Данов

д-р Калоян Паргов

доц. д-р Николай Цонков

д-р Таня Андреева – Райнова

Христо Господинов

Чавдар Минчев

Управителен съвет на СИНПИ:

д-р КАЛОЯН ПАРГОВ

председател

проф. д-р ВАНЯ ДОБРЕВА

член

д-р ТАНЯ АНДРЕЕВА-РАЙНОВА

член

ХРИСТО ГОСПОДИНОВ

член

ЧАВДАР МИНЧЕВ

член

Членове на Общото събрание на СИНПИ:

проф. д-р Андрей Захариев

Благовест Кирилов

проф. д-р Боряна Бужашка

Валери Белчев

Васка Пенкова

чл. кор. проф. д-р Владко Панайотов

Георги Георгиев

д-р Даниела Везиева

Дончо Атанасов

ген. Евгени Манев

Елка Теохарова

Живко Живков

проф. д-р Захари Захариев

проф. д-р Здравко Попов

Ивайла Давидова

Иван Айолов

Иван Атанасов

Иван Велков

ст. н. с. д-р Лъчезар Костов

Мариела Павлова

Мирослав Дамянов

Мирослав Каракашев

Мирослав Мурджов

Мирослав Стефанов

Михаил Михайлов

Николай Карафизиев

Николай Марков

проф. д-р Петранка Троянова

д-р Пламен Милев

проф. д-р Стоян Проданов

Слави Аспарухов

д-р Страхил Делийски

доц. д-р Татяна Буруджиева

Христо Монов

д-р Юрий Асланов

Затвори менюто