МЕМОРАНДУМ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В КЛЮЧ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ

Участниците в кръглата маса на тема: „Образованието – ключ за решаването на демографските проблеми“, изразяват своята загриженост от задълбочаващата се демографска криза в страната и негативните прогнози за числеността и…

Д-р по икономика Пламен Милев: Бюджет 2024 – всичко се променя, за да не се промени нищо

Държавните политики в здравеопазването, труда и социалните политики за цяла година са колкото помощта и субсидията, която получиха от държавата 25 фирми за първите 6 месеца на още не изтеклата…

България в търсене на националните интереси

Доклад на Чавдар Минчев – член на УС на СИНПИ, председател на НАМО и главен редактор на сп. „Международни отношения”, изнесен на десетата ежегодна юбилейна конференция „Балканите в ХХI век –…

Изследване на СИНПИ: Политическата криза продължава

Ниска избирателна активност, фрагментиран парламент, слаба вероятност за формиране на стабилно мнозинство и съставяне на редовно правителство В периода 16-21 септември 2022 г. Стратегическия институт за национални политики и идеи…

Затвори менюто