Чавдар Минчев: Войната в Украйна е нежелана за нас, може да засегне директно България

Чавдар Минчев: Войната в Украйна е нежелана за нас, може да засегне директно България

За България, като страна намираща се в непосредствена близост до военните действия, е от особено значение да намери най-верните и правилни решения съобразно висшите национални ценности – мир, благоденствие, суверенитет, неприкосновеност на националните граници, отстояване на националната ни идентичност. От тези позиции възможно най-правилната оценка е, че войната в Украйна е нежелана за нас. От една страна, тя носи рискове и заплахи в световен и в регионален план. От друга, ние не бива да изключваме, че при определени развития войната може да засегне директно България.

Това заяви Чавдар Минчев – член на УС на Стратегическия институт за национални политики и идеи, по време на Гражданския форум „Местна власт и икономическо развитие“, който се преведе в Русе. В събитието взе участие и финансовият експерт на СИНПИ д-р Пламен Милев.

„Най-правилната политика е да изключим прякото ни участие под каквато и да било форма, да подпомагаме прекратяването на войната и намирането на мирно решение. Да имаме готовност за отстояване на нашата териториална цялост и суверенитет при едно по-нататъшно задълбочаване на конфликта и разширяване на неговия географски обхват“, изтъкна Минчев, който е и председател на Националната асоциация по международни отношения.

Според него това е политиката на активен неутралитет. Тя включва два основни елемента – ненамеса и изграждане в рамките на НАТО и ЕС на капацитет за защита, изключващ каквито и да било елементи на заплаха срещу която и да е страна в Черноморския регион и на Балканите.

„Тази позиция би следвало да бъде формулирана официално от българската държава, като бъде подкрепена със съответни конкретни договорености с нашите съюзници от НАТО и ЕС“, заяви дипломатът и допълни, че трябва да отстояваме разбирането, че за нас защитата, чрез създаване на заплахи, не е най- добрата стратегия за постигане на мир, а напротив – тя само увеличава страховете, рисковете, капацитета и вероятността за война.

По думите на Чавдар Минчев от съществен национален интерес за България са мирът и сътрудничеството в Черноморския регион и на Балканите. От това пряко зависи бъдещето на страната ни. България трябва да бъде източник и фактор за стабилност, мир и разбирателство в тези райони.

“Стремежът през последните десетилетия беше Черноморският регион да стане зона на активно икономическо сътрудничество и зона на стабилни междудържавни отношения. Зона на зачитане на интересите на другия, на недопускане на конфликти, на еднаква и гарантирана сигурност. Зона на минимизиране на заплахите и рисковете”, каза още в доклада си пред форума Минчев.

Той счита, че регионът притежава потенциал да се превърне в един от фокусите на геополитическото противопоставяне в света. А това е съществен, дори фундаментален риск за нашите национални интереси.

„Именно този риск изисква и императивно налага бързи и последователни инициативи и действия за балансиране на интересите в региона и създаване на условия за траен мир и разбирателство“, убеден е Чавдар Минчев.

Друг важен въпрос за националните ни интереси, на който се спря Минчев, е свързан с отношенията със Северна Македония.

„Въпросът за Македония и отношението ни към нея и с нея винаги е във фокуса на българските национални интереси. Дълбоките му корени са в разбирането за генезиса на българския етнос, на българската държавност и впоследствие на българската нация“, отбеляза представителят на СИНПИ.

„Днес, обаче, е важно ясно да си дадем сметка, че Македония в сегашния ѝ вид – Северна Македония, не е тази която е била преди 70 или 100 години. РС Македония е държава с разнороден етнически състав, в това число и с немалко наследници на българи, които за съжаление днес нямат българско етническо самосъзнание“, обясни той.

Според Чавдар Минчев и за Северна Македония, и за България са важни преговорите на македонската страна за присъединяване към ЕС, защото това е теренът, на който бихме могли да търсим общо разбирателство.

Затвори менюто