СИНПИ: В интерес на икономиката е връщането на Закона за насърчаване на инвестициите в НС

СИНПИ: В интерес на икономиката е връщането на Закона за насърчаване на инвестициите в НС

Ветото на президента върху промените в ЗНИ и приемането му от НС е правилно. Дава възможност да се приеме работещ закон, който да подпомага инвестиционната среда в България,считат от Стратегическия институт за национални политики и идеи

Преди повече от месец икономическите експерти на СИНПИ предупредиха, че готвените промени в Закона за насърчаване на инвестициите създават неконкурентна среда за българската икономика и са в ущърб на националните ни интереси.

“Моделът на извършване на промени в действащи закони и приемането на нови, без задълбочена оценка на въздействието и без да се разглеждат обстойно в парламентарните комисии, създава хаос и проблеми в нормативната уредба на страната”, се казва в позиция на Стратегическия институт за национални политики и идеи.

От СИНПИ припомнят, че в мотивите си за ветото върху промените в ЗНИ президентът оспорва възможността да се злоупотребява със собствеността и активите на публичните предприятия.

Те считат, че са основателни предположенията, че по искане на инвеститор със сертификат за клас инвестиция, може да извършват продажба, замяна или да учредяват безвъзмездно ограничено вещно право върху имоти без търг или конкурс, както и на цени по-ниски от пазарните, но не по-ниски от данъчната оценка на имота.

„Това ще доведе до възможност за злоупотреби“, убедени са от СИНПИ и допълват, че така се създават предпоставки и за съкратени срокове на разглеждане при проекти с национално и регионално значение.

По думите на експертите с промяната, през този закон, в Закона за опазване на околната среда на практика се премахва възможността за произнасяне на всички заинтересовани органи и намалява контрола по изпълнение на проекта. Създават се условия за липса на прозрачност и равнопоставеност. Освен това, с лишаването от механизма за оценка на въздействието върху околната среда, се обезсмислят разпоредбите на Регламент (ЕС) №651/2014.

“Така направените промени застрашават националната ни сигурност и най-вече сигурността на българските граждани”, убедени са в Стратегическия институт за национални политики и идеи.

От СИНПИ казват, че връщането на ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите за ново обсъждане в Народното събрание дава възможност да се преразгледат и други промени, направени наскоро и набързо, които, според много анализатори, препятстват развитието на българската икономика.

Преди броени дни, по време на Дискусионния форум „Икономика на еврото – развитие на индустрии и услуги и насърчаване на инвестиции в условията на прехода към еврозоната“, организиран от Стратегическия институт за национални политики и идеи, бяха направени няколко конкретни предложения за промени на ЗНИ, а именно:

  1. Да се извърши пълна оценка на въздействието от предложените мерки и на механизма за скрининг в Закона за насърчаване на инвестициите.
  2. Да се извърши анализ и оценка на риска, по отношение на правното въздействие на международните спогодби към разпоредбите за допустимост на инвестиции от трети страни, в механизма за скрининг.
  3. Да се промени допустимостта на инвеститори от трети страни, като не се изготвя краен списък с държави, а да се приложи балансиран подход на допустимост, базиран на критерии за сигурност.
  4. Да се включи текст, уреждащ разширяването на вече съществуващи инвестиции от трети страни, който да третира както оценката за допустимост в механизма за скрининг, така и да не попада в ограничението до 10%.
  5. Да се замени понятието „високотехнологични“ с „критични“ технологии, с което да се разшири възможността за инвестиции във високотехнологични производства, които не са критични за националната сигурност на страната.

“Искрено се надяваме, че в 50-ото Народно събрание ще се проведе същински дебат, ще се спазят всички парламентарни процедури и ще се приеме работещ закон, който да подпомага инвестиционната среда в България“, казват в заключение от СИНПИ.

Затвори менюто